Προσλήψεις για δασοπυροσβέστες και πυροφύλακες ανακοινώνει το Τμήμα Δασών.

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα δημοσιεύει την σχετική αίτηση για τις δυο θέσεις.

KORANTINA HOMES

Δείτε εδώ την αίτηση όπως αυτή δημοσιεύεται στην σελίδα του Τμήματος.