Πλήρες μέλος της Ακαδημαϊκής Ένωσης Σύγχρονων Ευρωπαϊκών Σπουδών το Νεάπολις 

Πλήρες μέλος της Ακαδημαϊκής Ένωσης Σύγχρονων Ευρωπαϊκών Σπουδών (UACES) είναι πλέον το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και ειδικότερα η Σχολή των Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η Ακαδημαϊκή Ένωση Σύγχρονων Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι Παγκόσμια Οργάνωση με μέλη Ακαδημαϊκούς, φοιτητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για 50 και πλέον έτη, η Ένωση υποστηρίζει τα μέλη της στην επαγγελματική τους δραστηριότητα και έχει προωθήσει τη μελέτη, έρευνα και διδασκαλία της σύγχρονης Ευρώπης.

Οι κύριες δραστηριότητες και πεδία λειτουργίας της είναι η διοργάνωση δράσεων και συνεδρίων, η παροχή χρηματοδότησης για τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών της, η συνεργασία στις εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών καθώς και η υποστήριξη πολλών ερευνητικών δικτύων.

Μέσω της συνεργασίας αυτής το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στοχεύει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του δικτύου των διεθνών εταίρων του τόσο των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, όσο και των αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων και επίσης να αυξήσει την ακαδημαϊκή αριστεία του στο πεδίο των σύγχρονων Ευρωπαϊκών Σπουδών, καταλήγει η ανακοίνωση.