spot_img
spot_img
27.3 C
Paphos
Thursday, September 23, 2021

ΠΑΦΟΣ: Σειρά τώρα για το ΤΑΕ παίρνει το Παραλιακό Μέτωπο

spot_img
   

Άρχισε και συνεχίζεται  η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Πάφου μετά από σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή που διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα, βάσει της οποίας δόθηκαν γραπτές οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα στην Αστυνομία Πάφου να διερευνήσει το θέμα.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου βρίσκεται στο στάδιο λήψης καταθέσεων από μέλη του Δημοτικού συμβουλίου Πάφου του 2008, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί πάνω από 15 καταθέσεις.

   

Οι καταθέσεις λαμβάνονται από διάφορα πρόσωπα που φέρεται να είχαν άμεση εμπλοκή με την υπόθεση, τα οποία όπως φαίνεται δεν ενημερώνονταν ή δεν λάμβαναν τις αποφάσεις όπως έπρεπε, βάσει διαδικασιών.

Η ταχύτητα σκοτώνει

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο όγκος του έργου των μελών του ΤΑΕ Πάφου είναι τεράστιος και η διαδικασία της εξέτασης της υπόθεσης αναμένεται να είναι χρονοβόρα. Καταθέσεις αναμένεται να ληφθούν και από εργολάβους και υπεργολάβους που εκτέλεσαν διάφορα έργα.

Η ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από έκθεση του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή για το υπό αναφορά θέμα , σύμφωνα με την οποία, διαπιστώθηκε ότι η ανάπλαση/ διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου αποτελούσε ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο είχε ως στόχο να παραδώσει ένα παραλιακό μέτωπο, αισθητικά αλλά και ζωτικά αναβαθμισμένο, προς όφελος της Πάφου.

Η έκθεση του 2014

Στην ετήσια έκθεση του 2014  ο Γενικός Ελεγκτής  – Δήμος Πάφου σελίδα 379, 3.5. (Α)-  αναφέρει πως  ο Δήμος Πάφου  δεν είχε προβεί – κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου της ανάπλασης διαμόρφωσης του παραλιακού μετώπου – στις απαραίτητες ενέργειες και δεν είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για διασφάλιση των συμφερόντων του, και ότι η διαχείριση, ο συντονισμός και ο έλεγχος του συμβολαίου δεν ήταν επαρκής, με αποτέλεσμα να γίνουν τροποποιήσεις των σχεδίων και να εκτελεστούν επιπλέον εργασίες, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δήμου, γεγονός που οδήγησε τελικά και στην υπερπληρωμή του Αναδόχου στο έργο της ανάπλασης διαμόρφωσης του παραλιακού μετώπου.

Το Νοέμβριο 2014, με επιστολή της στον Δημαρχεύοντα του Δήμου Πάφου, η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε παραθέσει τις παρατηρήσεις της αναφορικά με σοβαρές παραλείψεις εκ μέρους του Δήμου καθώς και για την ανεπαρκή διαχείριση και έλεγχο της εν λόγω σύμβασης – που είχε ως αποτέλεσμα την υπερπληρωμή του Αναδόχου με το ποσό των €656.443 – και παρατήρησε  ότι, παρά τις 7 υπενθυμίσεις που είχε αποστείλει, ο Δήμος δεν είχε μέχρι τότε απαντήσει στην πιο πάνω επιστολή.

Επιπρόσθετα στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας  για το 2013 ( σελ. 273) σε σχέση με την Ανάπλαση/διαμόρφωση  παραλιακού  μετώπου  Πάφου  ‐  Αρ.  Συμβολαίου  45/2004  ‐  και πάλι η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε αποστείλει παρατηρήσεις για το έργο σύμφωνα με τις οποίες το  συμβόλαιο  του  πιο  πάνω  έργου  αποτελείται  από  το  Μέρος  Α΄,  που  είναι  το  Πολεοδομικό  Έργο  και  αφορά  τους  δημόσιους  χώρους,  με  ποσό  συμβολαίου  €6.842.948  και,  από  το  Μέρος  Β’,  που  αφορά  τους  ιδιωτικούς  χώρους, με ποσό  συμβολαίου €623.297 (συνολικό ποσό και για  τα  δύο Μέρη €7.466.245). Η  έναρξη  των  εργασιών  έγινε  στις  19.11.2007  και  η  συμβατική  ημερομηνία  ολοκλήρωσης  ήταν  στις  19.5.2009.

Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε στις 29.7.2009. Το ποσό του Τελικού Λογαριασμού για το Μέρος Α’ Πολεοδομικό Έργο, όπως αυτό είχε υπολογιστεί από  τον  ιδιώτη  Επιμετρητή  του  έργου,  ανήρχετο  στα  €7.489.148,67.

Όπως αναφέρεται, στο  πιο  πάνω  ποσό  περιλαμβανόταν  το  ποσό  των  €812.241,  που  αφορούσε  την  πληρωμή  62  δελτίων  με  τροποποιήσεις  (προσθήκες  €892.036  και  αφαιρέσεις  €79.795),  για  εργασίες  που  είχαν  εκτελεστεί  κατά  το  στάδιο  κατασκευής  του έργου, κατόπιν οδηγιών  του ιδιώτη Αρχιτέκτονα και, χωρίς αυτές – πλην 4 – να  τύχουν  έγκρισης –όπως προβλεπόταν  από την Καθοδηγητική Τεχνική Επιτροπή του Δήμου για το εν λόγω έργο.

Περιλαμβανόταν επίσης το ποσό των €341.720,29, που αφορούσε πληρωμή η οποία είχε γίνει απευθείας από τον Δήμο προς τον διορισμένο προμηθευτή των φωτιστικών του έργου.

Σύμφωνα  με  την  Ανάλυση  Οικονομικής  Κατάστασης  Έργου  ημερ. 5.11.2013,  που  ετοιμάστηκε  από τον ιδιώτη Επιμετρητή σε συνεργασία με το Λογιστήριο του Δήμου, είχαν γίνει μέχρι την ημέρα που διεξήχθη  ο  έλεγχος  από  την  Ελεγκτική Υπηρεσία ,  συνολικές  πληρωμές  ύψους  €8.145.591,86  για  το  Μέρος  Α΄  – Πολεοδομικό  Έργο.  Στο  πιο  πάνω  ποσό  περιλαμβάνονται  πληρωμές  προς  τον  Ανάδοχο  ύψους  €7.803.871,57  και  προς  τον  διορισμένο  προμηθευτή  των φωτιστικών  ύψους  €341.720,29,  το  οποίο  είχε  καταβληθεί  απευθείας  από  τον  Δήμο.  Από  την  πιο  πάνω  ανάλυση  (€8.145.591,86  ‐  €7.489.148,67) προκύπτει ότι είχε γίνει υπερπληρωμή προς τον Ανάδοχο ενός ποσού ύψους €656.443,19.

Με επιστολή η Υπηρεσία εξέφρασε και πάλι την άποψη ότι ο Δήμος δεν είχε προβεί – κατά τη  διάρκεια εκτέλεσης του έργου – στις απαραίτητες ενέργειες και, δεν είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για  διασφάλιση των συμφερόντων του.

Σύμφωνα εξάλλου με σχετική επιστολή που έλαβε η Αστυνομία για την έναρξη της έρευνας και με βάση τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, έγιναν αρκετά λάθη τα οποία αφορούσαν  καθυστερήσεις  στις εγκρίσεις για προσφορές των υπεργολάβων ενώ δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύναψη ξεχωριστών συμφωνιών κατά την ανάθεση των πρόσθετων διαδικασιών.

Η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών

Επιπρόσθετα, σημειώνεται  η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, οι οποίες ενδεχομένως να μην εμπίπτουν στις περιπτώσεις  που καθορίζονται και επιτρέπονται στο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, πληρώνονταν ποσά στον εργολάβο έναντι οφειλών, χωρίς την έκδοση κανονισμών, πιστοποιητικών και ελέγχου. Ακόμη πληρώνονταν απευθείας ποσά σε προμηθευτές του εργολάβου.

Προστίθεται ότι δεν τηρούνταν αρχεία με τα στοιχεία των ωρών που εργάζονταν ο εργολάβος με υπερωρίες για τις οποίες απαιτείται επιπρόσθετη πληρωμή, με αποτέλεσμα να εκτιμούνται οι απαιτήσεις του εργολάβου με τη μέθοδο της σφαιρικής προσέγγισης.

Αυτό, αναφέρεται, ίσχυε σε όλες τις εκτιμήσεις ανάκτησης των δικαιολογητικών των καθυστερήσεων μέσω υπερωριακής απασχόλησης για ποσά της τάξης των 635 χιλιάδων ευρώ.

Ωστόσο, το  κατά πόσο διαπιστώνεται η διάπραξη ποινικών αδικημάτων θα διαφανεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας  που διερευνάται από το ΤΑΕ Πάφου, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Support Local Business
   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

spot_img