Το Ωκεανογραφικό Κέντρο και η Ομάδα Καταδύσεων του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησαν την πρώτη καταδυτική αποστολή σε περιοχή πλησίον της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής Πόλις-Γιαλιά του Δικτύου Natura 2000, στο πλαίσιο της υλοποίησης σειράς συλλογικών δράσεων για μείωση της επίδρασης των εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων στις θαλάσσιες χελώνες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο έργο LIFE EUROTURLES για τη βελτίωση των μέτρων διατήρησης των ευρωπαϊκών πληθυσμών θαλάσσιων χελωνών.

Η καταδυτική αποστολή πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2017, στην περιοχή Λατσιού, από ειδικούς επιστήμονες και δύτες του Ωκεανογραφικού Κέντρου και τον εκπαιδευτή καταδύσεων της Ομάδας Καταδύσεων του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου Γιάννο Μυλωνά, με την υποστήριξη του τοπικού Συνδέσμου Επαγγελματιών Αλιέων.

Σκοπός της αποστολής ήταν να εντοπιστούν οι ακριβείς τοποθεσίες στο βυθό, όπου βρίσκονται τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία, και να αφαιρεθούν . Τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία αποτελούν σοβαρή απειλή για τις θαλάσσιες χελώνες, αφού είναι πιθανός ο εγκλωβισμός τους σε αυτά, με αποτέλεσμα την πρόκληση πνιγμού τους.

Αυτή η δράση έχει ως στόχο την άμεση ωφέλεια των πληθυσμών των θαλάσσιων χελωνών με τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων εγκλωβισμού και θανάτων των θαλασσίων χελωνών από τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ