ΠΑΦΟΣ: Η ηρωϊκή παρέμβαση της Πυροσβεστικής έσωσε 50χρονη γυναίκα

ÐõñïóâÝóôåò óâÞíïõí öùôéÜ ðïõ îÝóðáóå óå õðüãåéï äéáìÝñéóìá ðïëõêáôïéêßáò óôçí ïäü ËÝëáò ÊáñáãéÜííç óôç ÊõøÝëç, ÁèÞíá, 01 Éïõíßïõ 2013. Ç öùôéÜ ôÝèçêå õðü Ýëåã÷ï üìùò ìßá ãõíáßêá âñÞêå ôñáãéêü èÜíáôï üôáí åãêëùâßóôçêå óôéò öëüãåò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Κλήση για πυρκαγιά σε κουζίνα διαμερίσματος στον 2ο όροφο τριώροφης πολυκατοικίας στην οδό Έξω Βρύσης, στην Πάφο έλαβε χθες μετά τη μία το μεσημέρι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάφου. 


Η ανταπόκριση των ανδρών της υπηρεσίας ήταν άμεση στέλνοντας επι τόπου δύο πυροσβεστικά οχήματα με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο λίγο πριν τις 2μμ.

Οι πυροσβέστες για να μπορέσουν να μπουν στο διαμέρισμα και να διασωσουν την 50χρονη παραβίασαν την είσοδο του.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν διάφορες ζημιές στο διαμέρισμα. Η ένοικος παραδόθηκε στην Αστυνομία για μεταφορά της στο Τ.Α.Ε.Π του νοσοκομείου Πάφου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς χρησιμοποιήθηκαν τυλικτήρες νερού και αριθμός αναπνευστικών συσκευών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνήθηκαν και φαίνεται η πυρκαγιά να τέθηκε κακόβουλα από την ένοικο.

Οι λόγοι εξετάζονται από την Αστυνομία.