ΠΑΦΟΣ: Ανανεώνονται τα Νέα Δήμματα – Έργα περιπου 200 χιλ ευρώ ανακοίνωσε ο ΥΠΕΣ 

Τα έργα στην μικρή κοινότητα των Νέων Δημμάτων κόστους 200.000 περίπου ευρώ ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, ολοκληρώθηκε πρόσφατα, έναντι του ποσού των €125.900 πλέον ΦΠΑ, εκτός από τον εξωραϊσμό με πλακόστρωτο της κεντρικής πλατείας στην Κοινότητα Νέων Δημμάτων, η επιδιόρθωση των διατηρητέων κτιρίων εντός του πυρήνα της κοινότητας και η μετατροπή τους σε κοινοτικά κτίρια, όπως κοινοτικό καφενείο και ιατρείο.

Ο κ. Πετρίδης απαντώντας σε θέμα που ήγειρε ο βουλευτής του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Πάφου Ηλίας Μυριάνθους αναφέρθηκε και στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, η οποία όπως σημειώνει, έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες στους δρόμους περιμετρικά της κεντρικής πλατείας για την κατασκευή χαμηλών τοίχων, οι οποίοι θα επενδυθούν με πέτρα της περιοχής για προστασία από τα όμβρια ύδατα αλλά και για σκοπούς εξωραϊσμού.

Πρόκειται σημείωσε, για συνεχιζόμενο έργο (συνολική εκτίμηση κόστους €70.000), το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021, με χρηματοδότηση από κονδύλι του Προϋπολογισμού Αναπτύξεως των Κοινοτήτων της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου.»