Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε (5) κενές θέσεις Διοικητικών Λειτουργών Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίες αφορούν τοποθετήσεις ως εξής:

Διεύθυνση Λευκωσίας
 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Διεύθυνση Λάρνακας – Αμμοχώστου
 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

Διεύθυνση Λεμεσού – Πάφου
 1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού

Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού• 2 θέσεις – Κεντρική Διοίκηση

Οι θέσεις στα Νοσηλευτήρια των Περιφερειών αναφέρονται στο Γενικό Διευθυντή της αντίστοιχης Διεύθυνσης.

Οι θέσεις που αφορούν τα κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού αναφέρονται στον Προϊστάμενο Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)

Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός είναι €26.541,66 συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού. Η μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Μάθετε περισσότερα πατώντας ΕΔΩ