Οι Χειμερινοί Κολυμβητές Κουρίου επισκέφθηκαν τον Διοικητή των Βάσεων!

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ. Σ. του Σωματείου Χειμερινών Κολυμβητών Κουρίου επισκέφθηκαν το διοικητή των Αγγλικών βάσεων με τον οποίο είχαν μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες του Σωματείου καθώς και για την καλύτερη αξιοποίηση της παραλίας του Κουρίου.