Οι αριθμοί μιλούν για τις δυνατότητες του Δήμου Γεροσκήπου [του Ζήνωνα Ζήνωνος]

Το θέμα μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί αντικειμενικά μια υπαρκτή ανάγκη για την αναδιοργάνωση, την ενίσχυση και την αυτονομία των Δήμων ώστε η μετεξέλιξη τους να αποτελεί μια ουσιαστική ανεξάρτητη διοικητική οντότητα που θα μεριμνά για την ευημερία των δημοτών. Στα πλαίσια αυτά υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι βρίσκονται στα πρόχειρα της οικονομικής και λειτουργικής κατάρρευσης. Παράλληλα, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι οικονομικά παρουσιάζονται δυνατοί και ανταποκρίνονται στις ανάγκες που απαιτούνται και να έχουν μια υγιή λειτουργικότητα.

Ο Δήμος Γεροσκήπου τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να προσπεράσει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε και να μπεί σε μια νέα πορεία οικονομικής άνθισης και ευρύτερης ανάπτυξης εντός των δημοτικών ορίων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οικονομικής μελέτης την οποία ανάθεσε ο Δήμος Γεροσκήπου σε ανεξάρτητο ελεγκτή, κατάφερε σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία 2007-2011 να:

  • Αυξήσει τα έσοδα του κατά € 1.000.000
  • Μειώσει τα έξοδα του κατά € 3.500.000
  • Δημιουργήσει πλεόνασμα πριν τους τόκους και τις αποσβέσεις € 254.000 σε σύγκριση με έλλειμμα € 4.292.000 της προηγούμενης πενταετίας
  • Μειώσει τους τόκους των τραπεζών κατά € 553.000

Ενώ η κρατική χορηγία έχει μειωθεί από € 8.019.000 σε € 5.649.00 (μείωση € 2.370.000) , κατάφερε να αυξήσει τα πλεονάσματα του μετά την κρατική χορηγία από € 1.529.000 σε        € 4.258.000 (αύξηση € 2.279.000). Μαζί με τις κρατικές χορηγίες και μετά τους τόκους το πλεόνασμα ήταν για τα χρόνια 2017 – 2018  € 3.232.000.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη τονίζει ότι με συντηρητικό τρόπο προσέγγισης, υπάρχει η πεποίθηση πώς τα έσοδα  για τις περιόδους 2019, 2020,2021 τα έσοδα θα είναι αυξημένα  κατά € 300.000 και την περίοδο αυτή τα πλεονάσματα του Δήμου σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς, υπολογίζεται να είναι € 3.700.000.

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο μια ενδεικτική εικόνα των οικονομικών δεδομένων του Δήμου Γεροσκήπου. Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει σαφής ικανότητα  του Δήμου να συνεχίσει να λειτούργει σαν αυτόνομη διοικητική οντότητα. Ουσιαστικά  και τεκμηριωμένα διαφαίνεται η οικονομική δυνατότητα του Δήμου Γεροσκήπου να συνεχίσει απρόσκοπτα την διοικητική αυτονομία, και με τις κατάλληλες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις να μεταφορτωθεί σε υπόδειγμα Δημοτικής αρχής.

Ζήνωνας Ζήνωνος, Πρόεδρος ΔΗΚΟ Γεροσκήπου

Μέλος Κεντρικής Επιτροπής