Τα Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές υποδομές υπαίθριας και δασικής αναψυχής στην Κύπρο.


Το Τμήμα Δασών έχει αναπτύξει ένα μεγάλο αριθμό Μονοπατιών μέσα στα κρατικά δάση (το 2010 αριθμούσαν σε 68 με συνολικό μήκος 319,6 km), τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες άμεσης επαφής και γνωριμίας με την κυπριακή φύση, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση και τη φυσική άσκηση.

Παράλληλα το Τμήμα Δασών, ως αρμόδια αρχή για το σχεδιασμό και προώθηση της δημιουργίας Μονοπατιών, συνεργάζεται με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, τις Τοπικές Αρχές και τις Επαρχιακές Διοικήσεις για τη δημιουργία Μονοπατιών και έξω από τα κρατικά δάση.

Ένα απο τα πολλά είναι και το Μονοπάτι του Πισσουρόμουττη το οποίο είναι κυκλικό και βρίσκεται στον Ακάμα.

Αφετηρία: Εκδρομικός χώρος Σμιγιών, 2,5km δυτικά του Νέου Χωρίου, εντός του Δάσους Ακάμα.
Μήκος: 3km
Χρόνος: 1,5 ώρα
Βαθμός δυσκολίας: 2
Σημεία ενδιαφέροντος: Πλούσια φυσική βλάστηση πεύκου, αόρατου, σχινιάς, ξυσταρκάς, κλπ. Σημεία θέας προς Κόλπο Χρυσοχούς στα βορειοανατολικά και στις ακρογιαλιές του Ακάμα στα δυτικά. Πανοραμική θέα από την κορυφή. Η αφετηρία είναι κοντά σε αυτήν του μονοπατιού Σμιγιές, που συνδέεται με τα μονοπάτια Άδωνις και Αφροδίτη μέχρι τα Λουτρά της Αφροδίτης.