Η εταιρεία D&A Charalambous Ltd ζητά για άμεση πρόσληψη άτομα για τη θέση του διανομέα –αποθηκάριου, για πλήρη απασχόληση στην Πάφο.

Απαιτούμενα προσόντα – Καθήκοντα:
• Κάτοχος άδειας οδηγού.
• Καλή γνώση ελληνικής γλώσσας και βασική γνώση αγγλικής γλώσσας.
• 2-3 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση, τουλάχιστον.
• Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
• Ευχάριστη προσωπικότητα
• Υπακοή στις οδηγίες και κανονισμούς που έχουν τεθεί από τη Διεύθυνση της εταιρείας.
• Ετοιμασία παραγγελιών.
• Παγκύπρια παράδοση στους πελάτες της εταιρείας.
• Βοηθός αποθηκάριου για φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων.

KORANTINA HOMES

Επαγγελματική άδεια οδήγησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν ΚΑΙ πλεονέκτημα ως προς τα κριτήρια πρόσληψης του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στο τηλ. 99-675550, από τις 15:00-19:00.