Ολοένα και περισσότεροι γιατροί εντάσσονται στο ΓΕΣΥ και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις γιατροί με ειδικότητες τις οποίες έχει μεγάλη ανάγκη ο κόσμος.

Η τελευταία ανακοίνωση για την ένταξη των πιο κάτω γιατρών στο ΓΕΣΥ σίγουρα ικανοποίησε αρκετό κόσμο στην Πάφο ο οποίος συχνά χρειάζεται και απευθύνεται σε δερματολόγο.

Ιατρική Ανακοίνωση

Η Δρ Μύρια Κυριακίδου Δερματολόγος Αφροδισιολόγος και η Δρ Ιλιάδα Κυριακίδου, επίσης Δερματολόγος Αφροδισιολόγος ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους στο ΓΕΣΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι για ραντεβού μπορουν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 26936858.