Το θέρετρο Minthis στην Πάφο για να υποστηρίξει το φάσμα των υπηρεσιών και των 
εγκαταστάσεων που προσφέρει ζητά για άμεση πρόσληψη επαγγελματίες για τις πιο κάτω 
κατηγορίες:
  • Μάγειρες
  • Σερβιτόρους
  • Καθαρίστριες, Υπεύθυνη Καθαριστριών 
Για να κάνετε αίτηση παρακαλώ όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://recruitment.pafilia.com/ ή στείλετε την αίτηση σας στο [email protected] 
Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με εμπιστευτικότητα.