Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και άρτια εξοπλισμένα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια στην Κύπρο. Βρίσκεται στο κέντρο της επαρχίας Πάφου και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Στα πλαίσια επέκτασης και ανάπτυξης, δέχεται αιτήσεις για την θέση Γενικού Ιατρού.

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πτυχίο στην Ιατρική

• Άριστη Γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

• Εγγραφή στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου.

• Ετήσια άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

• Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε παρόμοια θέση.

• Πιστοποιητικό ALS ή ισάξιος τίτλος εν ισχύ, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

• Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου

• Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office.