Νέα θέση εργασίας: Διαχείριση Ταχυδρομικού Πρακτορείου Κισσόνεργας