Νέα δυναμική συνεργασία του Alexander College με το Πανεπιστήμιο CANTERBURY

       
   
   

ΤΟ ALEXANDER COLLEGE ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο CANTERBURY CHRIST CHURCH.

   
               

Η νέα μας αυτή αυνεργασία έρχεται να προσθέσει μεγαλύτερη δυναμική στο ακαδημαϊκό Ίδρυμα του Alexander Collegge και να δώσει περισσότερες επιλογές και λύσεις στους νέους μας.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του κολλεγίου ή στα τηλέφωνα 26272323-24532373