ΤΟ ALEXANDER COLLEGE ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο CANTERBURY CHRIST CHURCH.

Η νέα μας αυτή αυνεργασία έρχεται να προσθέσει μεγαλύτερη δυναμική στο ακαδημαϊκό Ίδρυμα του Alexander Collegge και να δώσει περισσότερες επιλογές και λύσεις στους νέους μας.

KORANTINA HOMES

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του κολλεγίου ή στα τηλέφωνα 26272323-24532373