Η Rivensco Consulting και η Κύπρος γενικότερα εκπροσωπήθηκε με την Παφίτισσα Δήμητρα Παναρέτου στη διεθνή συνάντηση του SOLOPRENEUR,  ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο περιλαμβάνει 8 εταίρους από 6 χώρες – Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία, Ισλανδία, Ιταλία και Ισπανία.
Το Συνέδριο έγινε στην Μαρτινίκη της Καραιβικής και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
Η SOLOPRENEUR στοχεύει στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης σε μέρη της Ευρώπης των οποίων η απομάκρυνση επιδεινώνει το ζήτημα της υποαπασχόλησης: οι εταίροι ανέπτυξαν μαθήματα κατάρτισης και εργαλεία για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας της ΕΕ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι πραγματοποίησαν απολογισμό υλοποίησης και συμφώνησαν για τις τελικές επιχειρησιακές πτυχές του εκπαιδευτικού περιεχομένου που διατίθεται επί του παρόντος στην πλατφόρμα SOLOPRENEUR σε 6 γλώσσες.
Η Δήμητρα Παναρέτου επέστρεψε στην Πάφο με τις καλύτερες των εντυπώσεων και περήφανη που εκπροσώπησε επάξια την μικρή μας Κύπρο στο εξωτερικό και σε ένα τόσο σημαντικό συνέδριο..!