Μελέτη για εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων ετοιμάζει ο Δήμος Πάφου

Στην εκπόνηση ειδικής Μελέτης για την εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την συνεπακόλουθη εφαρμογή του, προχωρεί ο Δήμος Πάφου.

Το πρωί, ο Δήμαρχος Φαίδωνας Φαίδωνος υπέγραψε με τον Εκτελεστικό Διευθυντή  της ανάδοχου Κοινοπραξίας CMRC CYPRONETWORK LTD και ADVANCED QUALITY SERVICES LTD Χρίστο Μιχαηλίδη  το σχετικό συμβόλαιο συνολικού  ποσού 16.398 ευρώ.

Η μελέτη θα ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών και θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την εναρμόνιση της Τοπικής Αρχής με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς στον ευαίσθητο αυτό τομέα.