Κ.Σ. Κουκλιών: Καθαρισμός Οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες τους μέχρι τις 31 Μαϊου

 

Το Κ.Σ. Κουκλιών σας ενημερώνει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων υποχρεούνται μέχρι και τις 31/05/2016 να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους από την άγρια βλάστηση ή/και χόρτα ή/και μπάζα ή/και γενικές ακαθαρσίες.

Σε περίπτωση που δεν τα καθαρίσουν ή ο καθαρισμός τους δεν είναι ικανοποιητικός (η βλάστηση να είναι μικρότερη των 5 εκατοστών) τότε το Κ.Σ. Κουκλιών θα προβεί στον εν λόγω καθαρισμό με χρέωση €100 ανά οικόπεδο για χόρτα ενώ για μπάζα στην χρέωση των €250.

Κατά την 01/06/2016 θα γίνει φωτογράφηση και εποπτεία των οικοπέδων ή/και τεμαχίων για το αρχείο του Κ.Σ. Κουκλιών πριν να προβεί σε καθαρισμό για τους ιδιοκτήτες που δεν προέβηκαν σε καθαρισμό των τεμαχίων τους.

Η ευθύνη για τον καθαρισμό  βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου έστω και εάν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

Το Κ.Σ. Κουκλιών παρακαλεί τους ιδιοκτήτες που θα αναθέσουν σε τρίτους τον εν λόγω καθαρισμό να εποπτεύσουν το αποτέλεσμα για αποφυγή παρεξηγήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες η διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου στα τηλέφωνα 26812812

( Δευτ. – Παρ. 7:30 – 2:30 ).