spot_img
spot_img
15.9 C
Paphos
Monday, November 29, 2021

Καινοτόμο Πρόγραμμα Εισαγωγικών Μαθημάτων στην Τεχνική Σχολή Πάφου  

   

Αξιοσημείωτη επιτυχία παρατηρήθηκε για άλλη μία συνεχή σχολική χρονιά το καινοτόμο Πρόγραμμα Εισαγωγικών Μαθημάτων που εφαρμόστηκε στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου (Τεχνική Σχολή Πάφου). Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών του Α΄ έτους πρακτικής κατεύθυνσης, αλλά και στη βελτίωση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησής τους.

Στην υλοποίηση του Προγράμματος συνέβαλε ομάδα εκπαιδευτικών της Σχολής, την οποία αποτελούσαν καθηγητές/τριες φιλολογικών μαθημάτων, μαθηματικών, φυσικής και αγγλικών με την αμέριστη και συνεχή υποστήριξη της Διεύθυνσης. Η συγκεκριμένη ομάδα εργάστηκε για την ετοιμασία, εφαρμογή και αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικών Μαθημάτων, στα πλαίσια των προαναφερθέντων θεμάτων.

   

Οδοδείκτες της εν λόγω προσπάθειας αποτέλεσαν δύο βασικοί στόχοι. Ο πρώτος στόχος του προγράμματος ήταν να καλύψουν οι μαθητές τυχόν κενά και ελλείψεις προηγούμενων ετών, ώστε να καταστεί δυνατόν να εμπεδώσουν κατά το βέλτιστο δυνατόν τις προαπαιτούμενες γνώσεις, αποκτώντας έτσι γερά θεμέλια για να στηρίξουν τις επερχόμενες γνώσεις. Δεύτερος και σίγουρα πιο ουσιαστικός στόχος του Προγράμματος αποτέλεσε η βελτίωση της αυτοεικόνας των μαθητών και η τόνωση της αυτοπεποίθησής τους, ώστε να αντιληφθούν τις πολλαπλές δυνατότητες που διαθέτουν.

Η ταχύτητα σκοτώνει

Το Πρόγραμμα στηρίχθηκε στην απλοποίηση βασικών ενοτήτων των τεσσάρων μαθημάτων που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε μικρότερες τάξεις. Συγχρόνως, τροποποιήθηκαν ενότητες του ενιαίου αναλυτικού προγράμματος, οι οποίες ακολούθως προσαρμόστηκαν στις δυνατότητες των μαθητών της Σχολής. Απαραίτητο θα ήταν ακόμη να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο υλικό δεν παρεξέκλινε από το ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα, ούτε όμως και από τις γνωστικές δυνατότητες των μαθητών του Α΄ έτους. Με την εισαγωγή απλών και κατανοητών ενοτήτων, το Πρόγραμμα αποσκοπούσε στην παροχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης βοήθειας προς τους μαθητές με σκοπό τη βέλτιστη οικοδόμηση των μετέπειτα γνώσεών τους.

Η ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές

Με την έναρξη του Προγράμματος οι μαθητές κλήθηκαν να επιλύσουν ένα διαγνωστικό δοκίμιο, ενώ η ίδια ακριβώς τακτική ακολουθήθηκε με τη λήξη του. Σκοπός των δύο διαγνωστικών δοκιμίων ήταν η εξασφάλιση πλήρους και σαφούς εικόνας σχετικά με την πρόοδο που θα είχαν σημειώσει οι μαθητές κατά τη διάρκεια των δέκα αυτών εβδομάδων αλλά και η εξαγωγή αντικειμενικών αποτελεσμάτων.

Με βάση τα αποτελέσματα που εξήχθηκαν μέσω της ανάλυσης των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι το Πρόγραμμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Συγκεκριμένα, ξεχώρισαν έξι βασικά στοιχεία που χαρακτήριζαν την όλη δράση:

α) Σε όλα τα τμήματα επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση των γνώσεων, όπως επίσης και κάλυψη σημαντικών γνωστικών ελλείψεων.

β) Η αυτοεικόνα των μαθητών βελτιώθηκε κατά πολύ και η αυτοεκτίμησή τους ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό, αφού με την επιτυχία τους αισθάνθηκαν και απέδειξαν στον εαυτό τους ότι μπορούν να τα καταφέρουν ακόμη και σε θέματα που δεν πίστευαν ότι θα μπορούσαν να πετύχουν υψηλούς στόχους.

γ) Στο μάθημα των Νέων Ελληνικών οι μαθητές πέτυχαν σημαντική βελτίωση στο τελικό δοκίμιο του Νοεμβρίου, η οποία άγγιξε το ποσοστό του 42,4%.

δ) Στο μάθημα των Μαθηματικών η βελτίωση ήταν εξαιρετική, αφού έφθασε στα 34,2%.

ε) Στο μάθημα της Φυσικής σημειώθηκε μία εξίσου αξιόλογη βελτίωση της τάξης του 13,2%.

 

ζ) Στο μάθημα των Αγγλικών η βελτίωση ήταν της τάξης του 10,3%.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα του προγράμματος (μέσοι όροι) στο μάθημα των Μαθηματικών, τόσο συνολικά όσο και κατά τμήμα.

Τα προηγηθέντα αποτελέσματα προσέφεραν απτά στοιχεία αναφορικά με την πρόοδο των μαθητών μας, φανερώνοντας ταυτόχρονα ότι με τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορούν να επιτύχουν υψηλούς στόχους. Διαθέτουν τις δυνατότητες να φτάσουν ψηλά και να διακριθούν, αποκτώντας αυτοπεποίθηση και περισσότερη όρεξη για δουλειά. Επιπρόσθετα, αποδεικνύεται ότι με σκληρή και συστηματική δουλειά μπορούν να κοιτάξουν με αισιοδοξία το μέλλον. Η αναγνώριση άλλωστε της επιτυχίας εξυψώνει το ηθικό κάθε νέου και τον καθιστά πιο ενεργό μέλος της σχολικής κοινότητας. Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω, όπως διαφάνηκε, αποτελούν οι τολμηρές αποφάσεις, η πειθαρχία και η ομαδική δουλειά. 

 

Ομάδα Έρευνας και Καινοτομίας 

Τεχνικής Σχολής Πάφου

 

 

Support Local Business
   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

spot_img