ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Νέα θέση εργασίας στην Πάφο με μισθό πέραν των €2.000

Ζητείται επιμετρητής ποσοτήτων ή πολιτικός μηχανικός με εμπειρία σε επιμετρήσεις και διαχείριση συμβολαίων.

Καλή γνώση AutoCAD και Excel απαραίτητη προϋπόθεση.

Προσφέρεται μισθός από €2000 μηνιαίως και επιπρόσθετα ωφελήματα αναλόγως προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο email : [email protected]