ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΟΣΥΠΑ ζητάει να προσλάβει Μηχανικό Λεωφορείων

       
   
   

Η εταιρεία Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου ΛΤΔ (Ο.ΣΥ.ΠΑ. ΛΤΔ), στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών της, ζητά να προσλάβει έμπειρο Μηχανικό λεωφορείων, στο Συνεργείο Λεωφορείων που διαθέτει στη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης στην Πάφο.

   
               

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  • Συνεργασία με τον υπεύθυνο συνεργείου για τον προγραμματισμό και εφαρμογή προγράμματος συντήρησης του στόλου της εταιρείας
  • Διάγνωση και επιδιόρθωση των οχημάτων που εισέρχονται στο συνεργείο
  • Έλεγχος των εργασιών που πραγματοποιούνται στο συνεργείο
  • Άριστη γνώση στην πραγματοποίηση επισκευών σε μηχανές των οχημάτων της εταιρείας
  • Ενημέρωση του Υπεύθυνου Συνεργείου σε καθημερινή βάση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση (Βαρεά Οχήματα)
  • Άριστες γνώσεις μηχανικής βαρεών οχημάτων για άμεση και σωστή διάγνωση προβλημάτων

ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗΜΑΤΑ

Προσφέρεται ένα ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας

Παρακαλούμε όπως οι αιτήσεις να αποσταλούν στο Email:[email protected] μέχρι τις 30/10/2018, μέσω του έντυπου Αίτηση Πρόσληψης το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή στα γραφεία της εταιρείας στην πιο κάτω διεύθυνση http://www.pafosbuses.com