Θέση εργασίας στην Πάφο – Μάθετε λεπτομέρειες

0
518

Η Mediwell είναι ο ποιοτικότερος παροχέας κατ’οίκον υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στη Πάφο.

Στα πλαίσια της επέκτασης του κύκλου εργασιών μας δεχόμαστε αιτήσεις για συνεργασία με έμπειρους Νοσηλευτές για μελλοντικές ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν.

Για την πιο πάνω θέση είναι απαραίτητα τα εξής προσόντα:

1. Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

2. Άδεια οδήγησης.

3. Επικοινωνιακές γνώσεις και δεξιότητες.

4. Ακεραιότητα χαρακτήρα και εχεμύθεια.

5. Ανανεωμένη άδεια στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.

6. Αποδεδειγμένη εμπειρία φροντίδας σε κλινήρης ασθενείς.

7. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση και φροντίδα τραυμάτων και κατακλίσεων.

8. Άριστη γνώση τεχνικής και διαδικασιών αιμοληψίας.

9. Αποδεδειγμένη γνώση πρώτων βοηθειών. Γ

ια την πιο πάνω θέση προσφέρονται ελκυστικοί όροι συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η διεύθυνση θα επικοινωνήσει στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις. Αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια δεν θα λαμβάνονται υπόψη.