21.9 C
Paphos
Friday, May 17, 2024

Η Γέφυρα των Στεναγμών της Πάφου

Το τμήμα του δρόμου από τη συμβολή της οδού Αλόης-Δημοτικά Όρια Γεροσκήπου μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, παρά τα Mc donalds-Δημοτικά Όρια Πάφου, αποτελεί την Α΄ φάση του βόρειου παρακαμπτήριου Γεροσκήπου.

του Αντώνη Αντωνίου  Πρόεδρος Ε.Ε. Πάφου, ΔΗ.ΚΟ.  Πρώην Βουλευτής 
του Αντώνη Αντωνίου 
Πρόεδρος Ε.Ε. Πάφου, ΔΗ.ΚΟ. 
Πρώην Βουλευτής

Το έργο εμπίπτει στα Διοικητικά Όρια των Δήμων Πάφου, Γεροσκήπου και Κ.Σ. Κονιών, είναι Πολεοδομικό με συνεισφορά 20% από τις Τοπικές Αρχές.

Ο δρόμος αυτός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενιαίου Δικτύου Δρόμων πρωταρχικής σημασίας Πάφου. Η κατασκευή του είναι πολύ σημαντική γιατί θα συνδέσει την Πάφο, από το Βόρειο Παρακαμπτήριο Πάφου, δια μέσου της Βιοτεχνικής περιοχής Πάφου, με τη Γεροσκήπου.

Η ταχύτητα σκοτώνει

Το έργο είναι πολεοδομικό και ο σχεδιασμός του άρχισε πριν είκοσι χρόνια.

Η μελέτη για το αναφερόμενο έργο, κατασκευαστικά σχέδια και όροι προσφορών, ολοκληρώθηκε το 2010 και τον Φεβρουάριο του 2011 προκηρύχθηκε διαγωνισμός προσφορών για υλοποίηση του έργου. Επιπρόσθετα, ετοιμάστηκαν τα Σχέδια Απαλλοτριώσεων και οι Πίνακες Περιγραφής της επηρεαζόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας και δημοσιεύτηκε Γνωστοποίηση Απαλλοτριώσεων το Φεβρουάριο του 2011.

Στη συνέχεια, παρόλο που είχαν υποβληθεί οι προσφορές και γινόταν η αξιολόγηση τους για κατακύρωση, εντούτοις λόγω της δύσκολης  Δημοσιονομικής Κατάστασης του κράτους το 2012, ο πιο πάνω διαγωνισμός ακυρώθηκε και η Γνωστοποίηση Απαλλοτριώσεων ανακλήθηκε.

Η συνολική κατασκευή του Έργου, περιλαμβανομένων των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και Φ.Π.Α υπολογιζόταν περίπου στα 4,5-5 εκ. ευρώ και η εκτίμηση των αποζημιώσεων για τις απαλλοτριώσεις ανερχόταν στα 1.226.240 ευρώ.

Το 2015 το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως περιέλαβε το πιο πάνω έργο στις προτάσεις του, για συμπερίληψη στον προϋπολογισμό του κράτους για το 2016 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2016- 2018 ως έργο 1ης προτεραιότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους και ιεραρχώντας τα ώριμα προς εκτέλεση έργα, η κυβέρνηση περιέλαβε το έργο στον Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2017-2019, με συγκεκριμένο κονδύλι στον προϋπολογισμό, για να ξεκινήσει η κατασκευή του  εντός του έτους.

Μετά την θετική αυτή εξέλιξη, δόθηκαν οδηγίες στους ιδιώτες μελετητές να ετοιμάσουν αναθεωρημένα σχέδια, ώστε αυτά να συνάδουν με τα νέα κατασκευαστικά  πρότυπα.

Φαίνεται, όμως, πως ο στόχος για να αρχίσει η εκτέλεση του έργου εντός του 2017 είναι ανέφικτος και μεταφέρεται για το 2018.

Αναμένεται,  εντός Δεκεμβρίου,  η παράδοση των κατασκευαστικών σχεδίων στο Τμήμα Δημοσίων Έργων και η έγκριση τους από τον κλάδο προσφορών, καθώς επίσης και  η δημοσίευση  Γνωστοποίησης των Απαλλοτριώσεων, ώστε αρχές του 2018 να γίνει η προκήρυξη των προσφορών.

Για να μην προκύψουν άλλες ανεπιθύμητες καθυστερήσεις, τα Αρμόδια Υπουργεία και οι  φορείς της Πάφου πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ξεπεραστούν οι επιφυλάξεις που θέτει το Κοινοτικό Συμβούλιο Κονιών. Όπως είναι γνωστό το Κοινοτικό Συμβούλιο των Κονιών δεν θέτει στις προτεραιότητες του το έργο αυτό που δεν συνδέεται άμεσα με την κοινότητα και δεν εξυπηρετεί τους κατοίκους της.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, επιβάλλεται από τώρα όπως γίνουν όλες οι δέουσες παραστάσεις ώστε να αποφευχθούν  άλλες μεγάλες καθυστερήσεις και να ξεπεραστούν οι όποιες επιφυλάξεις για προώθηση του έργου. Πρόκειται για ένα σημαντικό πολεοδομικό οδικό έργο που θα συμβάλει στην ομαλή και απρόσκοπτη οδική κυκλοφορία, διευκολύνοντας τον μεγάλο αριθμό εργαζομένων αλλά και των διερχομένων από το οδικό δίκτυο της περιοχής.

 

Αντώνης Αντωνίου,

Πρόεδρος Ε.Ε. Πάφου ΔΗ.ΚΟ.

Πρώην Βουλευτής.

Support Local Business

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ