Εταιρεία στην Πάφο ζητά να προσλάβει πολιτικό μηχανικό με ιδιαίτερα ελκυστικό πακέτο απολαβών

       
   
   

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της ανάπτυξης των εργασιών της ζητεί πολιτικό μηχανικό για συνεργασία πλήρους απασχόλησης για να στελεχώσει την εταιρεία μας που εδρεύει στην Πάφο.

   
               

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:
– Διαχείριση συμβολαίων
 
– Ολοκληρωμένη παρακολούθηση ενός έργου (
project management)
– Αναλυτική μελέτη σχεδίων οικοδομικών έργων για την κατάρτιση και υποβολή προσφορών
– Σύνταξη και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού έργου
– Προώθηση τεχνικών λύσεων όπως , συστημάτων θερμομόνωσης,επιδιορθώσεις σκυροδέματος καθώς και του συνόλου της γκάμας προϊόντων της εταιρείας
 
– Παροχή Τεχνικής υποστήριξης σε όλο το φάσμα πελατών
 
– Εβδομαδιαία αναφορά προόδου των έργων που βρίσκονται υπό επίβλεψη,
– Επίβλεψη εργασιών εργοταξίου
– Επιμέτρηση εργασιών και κοστολόγηση εργασιών
– Επικοινωνία με προμηθευτές, υπεργολάβους

Απαραίτητα προσόντα:
– Αναγνωρισμένο δίπλωμα πολιτικού μηχανικού
 
– Μέλος του ΕΤΕΚ
 
– Εμπειρία σε 
Project Management 
– Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη κτηριακών έργων 2 ετών
– Οργανωτική, διοικητική και επικοινωνιακή ικανότητα
– Ομαδικό πνεύμα
– Διάθεση και ικανότητα λύσης προβλημάτων
– Άριστη γνώση χρήσης 
AutoCADExcel και Word
– Άριστη διαχείριση γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά και αγγλικά

Απολαβές και Ωφελήματα : 
– Πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
 
– Προοπτικές καριέρας
 
– Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε αποστείλετε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σας στη ηλεκτρονική διεύθυνση :georgioum@oikodomein.eu

Τηλέφωνο επικοινωνίας :70007752