Εταιρεία ανάπτυξης γης στην Πάφο, ζητά πολιτικό μηχανικό με 8 έτη τουλάχιστον πείρα για άμεση εργοδότηση.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο τηλέφωνο 99389300