ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΟΣΥΠΑ ζητάει να προσλάβει Υπεύθυνο Συνεργείου

       
   
   

Η εταιρεία Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου ΛΤΔ (Ο.ΣΥ.ΠΑ. ΛΤΔ), στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών της, ζητά να προσλάβει έμπειρο Μηχανολόγο /Μηχανικό για τη θέση του Υπεύθυνου Συνεργείου, στο Συνεργείο Λεωφορείων που διαθέτει στη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης στην Πάφο.

   
               

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  • Προγραμματισμός και εφαρμογή προγράμματος συντήρησης του στόλου της εταιρείας
  • Συντονισμός και ανάθεση εργασιών συνεργείου
  • Έλεγχος των εργασιών που πραγματοποιούνται στο συνεργείο
  • Οργάνωση και διαχείριση αποθήκης
  • Έλεγχος εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας
  • Εποπτεία της απόδοσης του συνεργείου, καταγραφή εισηγήσεων και εφαρμογή τους σε συνεργασία με το Διευθυντή στόλου
  • Ενημέρωση του Διευθυντή Στόλου σε καθημερινή βάση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

  • Πανεπιστημιακός Τίτλος μηχανολόγου μηχανικού
  • Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση (Βαρεά Οχήματα)
  • Άριστες γνώσεις μηχανικής βαρέων οχημάτων για άμεση και σωστή διάγνωση προβλημάτων

ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗΜΑΤΑ

Προσφέρεται ένα ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας

Παρακαλούμε όπως οι αιτήσεις να αποσταλούν στο Email:[email protected] μέχρι τις 30/10/2018, μέσω του έντυπου Αίτηση Πρόσληψης το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή στα γραφεία της εταιρείας στην πιο κάτω διεύθυνση http://www.pafosbuses.com