ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΦΟΥ: Εισφορές σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα

       
   
   

Στα πλαίσια του φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, έχει παραδοθεί στις 14/03/2019 επιταγή €1,000 στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο – Τμήμα Πάφου.

   
               

Η πρωτοβουλία ανήκει στην επαρχιακή επιτροπή εκδηλώσεων της Ελληνικής Τράπεζας στην Πάφο και το ποσό έχει προέλθει από την προβολή ταινίας η οποία πραγματοποιήθηκε στο K-Cineplex Πάφου στις 19 Φεβρουαρίου 2019.