‘Εκτακτη ολομέλεια της Βουλής για τις εκποιήσεις

Συνεδριάζει εκτάκτως στις 9.00 το πρωί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για μελέτη της αναπομπής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας των νομοθεσιών, που αφορούν τις εκποιήσεις.

Ακολούθως στις 11.00 θα συνέλθει η Ολομέλεια της Βουλής.

Σε περίπτωση απόρριψης της αναπομπής αναμένεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να προχωρήσει σε αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε και το νόμο, που ψήφισε η Βουλή στις 12 Ιουλίου για τις καταχρηστικές ρήτρες σε επιχειρηματικές συμβάσεις, που συνάπτονται από πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το θέμα θα απασχολήσει, επίσης, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και την Ολομέλειας της Βουλής.

Στην επιστολή αναπομπής αναφέρεται πως ο νόμος αναπέμπεται, επειδή πρόνοιες του είναι σε αντίθεση με άρθρα του Συντάγματος.

Ενώπιον του Σώματος θα τεθούν ακόμα τρεις αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας, που αφορούν τον περί μεταβιβάσεως υποθηκών ακινήτων νόμο, τον περί κοινωνικών ασφαλίσεων νόμο και τον περί αλλοδαπών και μετανάστευσης τροποποιητικό νόμο.

Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, την ώρα της συζήτησης της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις, θα πραγματοποιήσουν στις 10.00 ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και ο Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας.