Εκδήλωση από το φροντιστήριο Y. Laouris Informatique για μαθητές Β’ και Α’ Λυκείου

Αφορά μαθητές Β’ Λυκείου και Α’ Λυκείου.

Το ιδιωτικό Φροντιστήριο Y. Laouris Informatique σας προσκαλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του φοντιστηρίου αυτή την Κυριακή 6 Μαρτίου στις 10.30 το πρωί όπου θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθεί σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα στη Γ’ και Β’ Λυκείου.

Προκρατείστε έγκαιρα στο τηλέφωνο 99 77 69 65