Εισηγήσεις που οδηγούν τους μαθητές στην Κατανόηση, Αποθήκευση και Εφαρμογή της νέας γνώσης

Τα παιδιά και γενικά οι άνθρωποι πρέπει αρχικά να προσέξουν τις πληροφορίες για να τις κατανοήσουν και στη συνέχεια να τις συγκρατήσουν. Εάν οι μαθητές βομβαρδίζονται με υπερβολικά πολλές πληροφορίες και ταυτόχρονα δεν ξέρουν ποια σημεία πρέπει να προσέξουν, ενδέχεται να μην κατανοήσουν και να μη μάθουν καμία απολύτως πληροφορία.

της Λουίζας Πιερίδου*

Συνεπώς είναι σημαντικό η προσοχή των παιδιών να εστιασθεί στο μάθημα και σε έννοιες που έχουν νόημα για τα παιδιά και όχι σε άχρηστες πληροφορίες οι οποίες δυσκολεύουν τη μάθηση και τη συγκράτηση πληροφοριών. Ο προσανατολισμός στο μάθημα και η ανάπτυξη μιας θετικής νοητικής προδιάθεσης μέσω της πρόκληση της περιέργειας, του ενδιαφέροντος και της προσοχής των παιδιών είναι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία σε όλα τα στάδια της διδασκαλίας. Δραστηριότητες που συνδέονται με τα ενδιαφέροντα των παιδιών ή έχουν έντονα οπτικά και ακουστικά χαρακτηριστικά, χιούμορ, ποικιλία και δράση δίνουν ζωντάνια στο μάθημα και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών.

Δραστηριότητες επαναληπτικές που έχουν νόημα και δίνουν στα παιδιά ευκαιρίες να ξανασκεφτούν, να επαναλάβουν και να επεξεργαστούν αυτά που άκουσαν συμβάλλουν στην αφομοίωση και συγκράτηση των νέων γνώσεων. Σημαντικό είναι οι εκπαιδευτικοί να προχωρούν σε βαθιά επεξεργασία της νέας γνώσης με ερωτήσεις που συνοδεύουν το κείμενο και βοηθούν τα παιδιά να εντοπίσουν τα βασικά στοιχεία αλλά και ερωτήσεις που αναπτύσσουν τον προβληματισμό, την κριτική και δημιουργική σκέψη και παροτρύνουν τα παιδιά να εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε πραγματικές καταστάσεις ζωής.

Όσον αφορά την εφαρμογή της νέας γνώσης οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσω της επιτέλεσης έργου. Συνεπώς είναι σημαντικό να δίνουν στα παιδιά ευκαιρίες να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις τους μέσω της ανεξάρτητης εξάσκησης αλλά και μέσω ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων.

Η μάθηση μέσω επιτέλεσης έργου και η εξάσκηση λειτουργούν ως επανάληψη και ως άτυπη αξιολόγηση των στόχων του μαθήματος αλλά και ως ανατροφοδότηση μαθητών και εκπαιδευτικών γι’ αυτό και πρέπει να εντάσσονται σε ένα αποτελεσματικό σχέδιο μαθήματος με τη μορφή ενεργητικών δραστηριοτήτων. Δραστηριότητες που δίνουν ενεργητικό ρόλο στα παιδιά καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος συμβάλλουν στην κατανόηση, αποθήκευση και εφαρμογή της νέας γνώσης.

*Εκπαιδευτικος με μεταπτυχιακο τιτλο στην εκπαιδευτικη ψυχολογια