Στο περιθώριο της προσπάθειας που καταβάλλει ο Δήμος Γεροσκήπου για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών του, προχώρησε στην τοποθέτηση νέων και σύγχρονων παιχνιδιών που πληρούν τις σχετικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, σε παιδότοπους και χώρους πρασίνου εντός των Δημοτικών ορίων.

KORANTINA HOMES

Το κόστος αγοράς των παιχνιδιών ανήλθε στις €25.000 ενώ ο Δήμος, προχωρεί σταδιακά και στοχευμένα σε συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων πάρκων και χώρων πρασίνου.