Δύο νέες θέσεις εργασίας στην εταιρεία PLANTFIX με έδρα την Πάφο

       
   
   

Η Γεωπονική Υπηρεσία PLANTFIX με έδρα την Πάφο ζητά να προσλάβει οδηγό-διανομέα με επαγγελματική άδεια.

   
               

Η εταιρεία ζητάει επίσης και Γεωπόνο!

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 99 931555