Διευρύνεται η συνεργασία ΠΑΦΟΥ-ΑΜΜΑΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΤΩΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Στην εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη των δυνατοτήτων οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ιορδανίας, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την απ’ ευθείας αεροπορική σύνδεση Πάφου-Αμμάν, προχωρεί ο Δήμος Πάφου και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ιορδανικής Πρωτεύουσας.

Το πρωί, ο Δήμαρχος Φαίδωνας Φαίδωνος υπέγραψε το σχετικό συμβόλαιο με την ανάδοχο εταιρεία Deloitte Ltd, βάσει του οποίου η μελέτη θα ετοιμαστεί και θα παρουσιαστεί σε Κύπρο και Ιορδανία εντός χρονικού διαστήματος 6 εβδομάδων.

Η εκπόνηση της Μελέτης αποφασίστηκε στο πλαίσιο της Αδελφοποίησης του Δήμου Πάφου με το Δήμο του Μείζονος Αμμάν και αποσκοπεί στο να προσδώσει στην Αδελφοποίηση αυτή ένα ουσιαστικό περιεχόμενο προς όφελος των αντίστοιχων κοινωνιών.

Στόχος της Μελέτης είναι να αναδείξει και καταδείξει τις δυνατότητες που υπάρχουν για εμπορική, οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες που απαιτούνται ανά τομέα, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δεδομένα-στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα και τις νομοθεσίες των δύο χωρών.