Διαγωνισμός για εργασίες με εσκαφέα στον Δήμο Πάφου – Διαβάστε τι πρέπει να γνωρίζετε

Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για εργασίες με εκσκαφέα (ντίγκερ) για κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement.gov.cy ή από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00.