ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στον Δήμο Πάφου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού και τα σχετικά σχέδια από την ιστοσελίδα

του Δήμου www.pafos.org.cy ή από το Γραφείο Προσφορών του Δήμου.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.00.