ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ΑνΑΔ

Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ΑνΑΔ

       
       
       

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

   
               

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕΠ/CYQF/EQF5)

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικοτητας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης ούτως ώστε να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑνΑΔ « Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επίπεδο 5».

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις ώστε να εντοπίζουν ανάγκες κατάρτισης, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, να τα υλοποιούν και να τα αξιολογούν.

“Το ΑΤΙ, είναι πιστοποιημένο κέντρο αξιολόγησης (ΚΑΕΠ) της ΑνΑΔ και
οργανώνει τις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης. Μέχρι τώρα επιτυχία 100%.”

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την ΑνΑΔ

Κόστος συμμετοχής: €400 + ΦΠΑ (για δικαιούχους επιχορήγησης) (Συνολικό κόστος €995 + ΦΠΑ, η ΑνΑΔ επιχορηγεί €595 στους δικαιούχους)

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση απευθύνεται σε έμπειρους και σχετικά νέους εκπαιδευτές σε οποιοδήποτε θεματικό πεδίο ή στελέχη εταιρειών/ επιχειρήσεων/ οργανισμών που έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση και θέλουν να αποκτήσουν την πιστοποίηση του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5 ( με βάση το σχετικό πρότυπο)

Πάφος: 10, 11, 17, 18 & 22 Απριλίου 2018

Ώρες εκπαίδευσης: 9.00- 17.00

Διάρκεια 35 ώρες

Εκπαιδεύτρια: Λία Καλλίδου Έλληνα

Τελευταία μέρα δήλωσης συμμετοχής: 2/04/2019 Τηλ. 22253601

Σε συνεργασία με IC Intertutorial Center

Χώρος Εκπαίδευσης: Ακίνητα Μαίανδρος, Μπουμπουλίνας 16, 8010 Πάφος
www.atiseminar.com