ΒΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας ΕΔΕΚ

Ένα έργο που θα κοστίσει γύρω στα οκτώ εκατομμύρια και εκατό είκοσι τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€8.124.000,00) περιλαμβανομένου και του φόρου προστιθέμενης αξίας.


 

Η περιοχή του έργου καλύπτει έκταση περίπου τριάντα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και ο στόχος τον οποίο έθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου προσβλέπει στην αναβάθμιση και αναζωογόνηση του παραδοσιακού αστικού κέντρου της πόλης μας.

Το έργο για σκοπούς εκτέλεσης έχει διαχωριστεί σε τέσσερα (4) συνολικά τμήματα ως ακολούθως:

TMHMA A συμβολικού εμβαδού περίπου 8.500 ™

ΤΜΗΜΑ Β συνολικού εμβαδού περίπου 4.100 ™

ΤΜΗΜΑ Γ συνολικού εμβαδού περίπου 6.800 ™

ΤΜΗΜΑ Δ συνολικού εμβαδού περίπου 9.900 ™

Το Συμβόλαιο που υπογράφηκε με την εργοληπτική εταιρεία ZEMCO LT.D προνοούσε τμηματική εκτέλεση του έργου με χρόνο παράδοσης ολόκληρου του έργου στις 22 Δεκεμβρίου 2016. Για το ΤΜΗΜΑ Α , ΤΜΗΜΑ Γ, ΤΜΗΜΑ Δ και η οδός Βλαδίμηρου, Ηρακλέους μέχρι τη συμβολή με την οδό Αγίου Κενδέα (Τμήμα Γ) με χρόνο παράδοσης στις 22 Οκτωβρίου 2016 ενώ για το ΤΜΗΜΑ Β στις 22 Αυγούστου 2016;

Για το ΤΜΗΜΑ Β του έργου (Τμήμα Λεωφ. Μακαρίου Γ’, οδός Αγ. Κενδέα, οδός Σόλωνα, οδός Κώστα Γεωργίου και οδός Νικοκλή, υπάρχει ήδη καθυστέρηση 49 ημερών.

Σε 12 ημέρες είναι φανερόν ότι θα αρχίσει η καθυστέρηση των τμημάτων του έργου Α, Γ, Δ. Πώς είναι δυνατόν να παραδοθεί ολόκληρο το έργο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2016;

Αναγνωρίζω ότι μια λογική καθυστέρηση λόγω τοποθέτησης του νέου αγωγού ομβρίων στην οδό Θερμοπυλών θα μπορούσε να υπάρξει. Όμως να φανταστείτε ότι στο έργο ολόκληρο περιλαμβάνεται η τοποθέτηση δεκαπέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (15.000,00) πλακόστρωτων Γρανίτη. Για δυο περίπου μήνες συνεχίζεται η τοποθέτηση του γρανίτη στις οδούς Θερμοπυλών, Σόλωνος Κώστα Καρνάβαλου και μέχρι σήμερα έχει τοποθετηθεί ποσότητα μόλις εξακοσίων (600,00) τετραγωνικών μέτρων.

Εάν οι εργασίες συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί ακόμα; Πραγματικά φοβούμαι να απαντήσω.

Να μην ξεχνούμε ότι οι περισσότεροι δρόμοι βρίσκονται ακόμα στο στάδιο των χωματουργικών εργασιών.

Αναμένω ουσιαστική ενημέρωση από τους αρμόδιους επιβλέποντες Μηχανικούς του έργου που ελπίζω επιτέλους ότι ο Δήμαρχος θα τους καλέσει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαιτώ εξηγήσεις για την μη ολοκλήρωση των έργων στις ημερομηνίες τμηματικής παραλαβής με βάσει το ΑΡΘΡΟ 5 (ΤΟΜΟΣ Α) του υπογραφέντος Συμβολαίου.

Απαιτώ εξηγήσεις για την μη ανταπόκριση της εργοληπτικής εταιρείας να παραδώσει επικειροποιημένο πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών.

Για τους πιο πάνω λόγους και επειδή πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν περισσότερα προβλήματα με την συγκεκριμένη εργοληπτική εταιρεία όπως για παράδειγμα ανταπαιτήσεις και επιπρόσθετα χρήματα είναι καιρός να απευθυνθούμε στον Γενικό ελεγκτή ως το αρμόδιο πρόσωπο να διεξάγει έρευνα και πραγματογνωμοσύνη σε σχέση με το συγκεκριμένο Συμβόλαιο και τις μέχρι σήμερα απαιτήσεις του εργολάβου. Δεν είναι αρκετό κατά την γνώμη μου η απόψη της Κ.Ε.Α.Α (Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων) .