spot_img
spot_img
18.7 C
Paphos
Wednesday, April 21, 2021

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: Πώς πιστεύω πρέπει να προχωρήσει η εφαρμογή του Γεσυ;

spot_img
   

Πάφος, 1η Μαΐου 2019

Προς: Υπουργό Υγείας

Κοιν: ΠΙΣ, ΠΑΣΙΝ, ΟΚΥΠΙ, Επιτροπή Υγείας της Βουλής

Η ταχύτητα σκοτώνει

Στόχος της πασχαλινής μου πρότασης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που νοιάζονται για την εφαρμογή του ΓεΣΥ είναι να βοηθήσω στην εξεύρεση βιώσιμης και συμβιβαστικής λύσης για την επιτυχία του προς εφαρμογή συστήματος.

Η ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές
   
   

Είναι δεδομένη η κατεύθυνση του Κυπριακού Κράτους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής προοπτικής του, ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς ένα σύγχρονο και ευνομούμενο κράτος στο οποίο η υγεία των πολιτών του προστατεύεται ως κόρη οφθαλμού. Κομβικό στοιχείο αυτής της κατεύθυνσης και της προοπτικής είναι η απαραίτητη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, χωρίς στρεβλώσεις, μονοπώλια, ολιγοπώλια, αναχρονιστικές πρακτικές και ευκαιριακές «λύσεις» που εμποδίσουν την ανάπτυξη, την καινοτομία και την πρόοδο.

Για αυτό, μπροστά στην Υγεία του Κυπριακού λαού και του καθενός μας προσωπικά, θα πρέπει όλοι να ενσκήψουμε στην επίλυση των εκκρεμοτήτων και των ζητημάτων που παραμένουν ανεπίλυτα, μακριά από όποιες μικροπολιτικές, προσωπικές, ιδεολογικές και συμφεροντολογικές διαφορές.

Λειτουργώντας δεκαετίες ως Ιατρός (Κυβερνητικός και Ιδιώτης) και ως επιχειρηματίας της Υγείας έχω τις δικές μου απόψεις και θέσεις με βάσει την Κυπριακή πραγματικότητα, τις οποίες θέλω να μοιραστώ μαζί σας.

Θεωρώ απόλυτα αναγκαίες και ορθές τίς δύο βασικές αρχές, πυλώνες του συστήματος:

 1. Καθολική συμμετοχή στην προσφορά για το σύστημα.

 2. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Προσωπικού Ιατρού.

Θεωρώ όμως λάθος την προσπάθεια ισοπέδωσης ή παρεμπόδισης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ανάπτυξης που προέρχεται και στηρίζεται από:

 1. Τον Επαγγελματία Ιατρό.

 2. Τα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια και τα μελλοντικά αυτοδιοικούμενα Νοσοκομεία.

 3. Άλλους Ιδιωτικούς φορείς.

Με βάσει τους πιο πάνω δύο αναφερόμενους πυλώνες και την ανάπτυξη ενός ΜΕΙΚΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ του ΓεΣΥ, ο ΟΑΥ και το Υπουργείο θα μπορούν να ελέγξουν την εφαρμογή του συστήματος με τις βασικές αρχές Ισότιμης και καθολικής πρόσβασης όλων σε ένα ποιοτικό σύστημα υπηρεσιών Υγείας χωρίς να στερεί το δικαίωμα του Ιατρού και Νοσηλευτηρίου να λειτουργούν με βάση την Ιδιωτική πρωτοβουλία.

 

 

Που στηρίζεται αυτό το Μεικτό Σύστημα:

 1.  Ότι κάθε ιατρική πράξη που μπορεί με την σύμφωνη γνώμη ασθενούς, ή και ιατρού, ή και νοσηλευτηρίου, θα καλύπτεται (α) εν μέρει με ό,τι προσφέρει ο ΟΑΥ με βάση τον Σφαιρικό προϋπολογισμό και (β) εν μέρει από κάλυψη του ασθενούς μέσω της ιδιωτικής του ασφάλειας ή με ιδιά συμμετοχή.

 

 1. Επιτυγχάνεται έτσι ο έλεγχος της συμπεριφοράς Ιατρού και Νοσηλευτηρίου, εφόσον θα συμμετέχει και ο ΟΑΥ, στην εξόφληση του τιμολογίου και θα διαπιστώνει τυχόν παρεκτροπές από την αρχή της Ισότιμης και Καθολικής προσφοράς, χωρίς να απαγορεύει στον Ιατρό και στο Νοσηλευτήριο να εργάζονται πιο εντατικά και σε ώρες μη τακτικού ωραρίου.

 

 1. Τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η ιδιωτική συμφωνία προσφοράς Ιατρικής φροντίδας Ασθενούς και Ιατρού και νοσηλευτηρίου:

  1. Προτεραιότητά και εξυπηρέτηση σε μη τακτές ώρες λειτουργίας.

  2. Εξυπηρέτηση σε αναβαθμισμένο Ξενοδοχειακό μέρος του Νοσηλευτηρίου. (Μονόκλινο -Δίκλινο – Σουίτα)

  3. Επιλογή Εμφυτευμάτων ή άλλων φαρμακευτικών αναλωσίμων.

  4. Είδος Θεραπευτικής μεθόδου που έχει το ίδιο αποτέλεσμα αλλά είτε απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία του Ιατρού είτε εξειδικευμένο πανάκριβο εξοπλισμό

(π.χ. Ρομποτική Χειρουργική).

 

 

 1. Όλα τα πιο πάνω είναι δυνατόν να ισχύσουν και στα κρατικά νοσηλευτήρια και αυτό θα αποτελέσει κίνητρο και για τους Νοσοκομειακούς Ιατρούς να εργάζονται με περισσότερο ζήλο, εφόσον θα ανταμείβονται από τον ασθενή ή την ιδιωτική ασφάλεια για την Ιδιωτική έξτρα προσφορά τους.

Περισσότερη μελέτη και δημιουργία κανονισμών είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση των βασικών αρχών του προτεινόμενου ΜΣ οι οποίοι μπορεί να διαμορφωθούν με συζήτηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την εμπειρία άλλων συστημάτων, όπως το Γερμανικό σύστημα Υγείας.

Με αυτή την πρόταση και έχοντας ένα ολόκληρο χρόνο μπροστά μας μέχρι την εφαρμογή της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής πιστεύω ότι τόσο Ιατροί όσο και τα Νοσηλευτήρια θα ενταχθούν στο σύστημα και θα προχωρήσει ομαλά η εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Πιστεύω ότι η Πρόταση ενός Μεικτού Συστήματος θα εξασφαλίσει τους όρους που έθετα ανέκαθεν για την συμμετοχή των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ:

 1. Αναπροσαρμογή και αύξηση του τιμοκαταλόγου που προτείνεται από τον ΟΑΥ, για να εξασφαλιστεί την βιωσιμότητα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων αλλά και την δυνατότητά τους να προχωρούν σε επενδύσεις εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, στελέχωσης και εκπαίδευσης προσωπικού.

 

 1. Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και λειτουργικού πλαισίου που θα επιτρέψει στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που θα είναι ενταγμένα στο ΓεΣΥ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς που θα νοσηλεύονται είτε εντός της κάλυψης τους ΓεΣΥ είτε εκτός αυτής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ιατρών εκτός ΓεΣΥ να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς που θα έχουν Ιδιωτική Ασφαλιστική Κάλυψη.

 

 1. Θεσμοθέτηση τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια ενός, αυστηρού και εκσυγχρονισμένου πλαισίου ποιοτικών κριτηρίων, ελάχιστων προδιαγραφών αλλά και κινήτρων επιβράβευσης αναφορικά με τις εγκαταστάσεις, στελέχωση, διαδικασίες, εξοπλισμό και ποιότητα των εν λόγω νοσηλευτηρίων, μακριά από τις αντικειμενικά ελλιπείς και αναχρονιστικές κατ’ ισχυρισμό ελάχιστες απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας «του περί ιδιωτικών νοσηλευτηρίων νόμου», η οποία επιτρέπει να εξισώνονται οι ανόμοιοι και να μην επιβραβεύονται όσοι επενδύουν και καινοτομούν.

 

 1. Αποκλεισμός πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και συνέχισης χρηματοδότησης ή έμμεσων επιδοτήσεων των κρατικών νοσηλευτηρίων, οι οποίες θα εξαναγκάσουν τα ποιοτικά ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αντί να επενδύουν στην ανάπτυξη, αναβάθμιση και καινοτομία, να στοχεύουν απλώς στη βιωσιμότητα και μετριότητα.

 

Δύο αποφθέγματα ουσιαστικές πραγματικότητες είναι στο μυαλό μου γράφοντας τα πιο πάνω:

Ο Γεννηματάς απευθυνόμενος προς την συγκέντρωση του Ιατρικού Κόσμου στην Αθήνα είπε: «Το σύστημα Υγείας γίνεται για τον λαό και μόνο, αλλά σύστημα Υγείας χωρίς τους Ιατρούς δεν μπορεί να γίνει» και Ο Γεώργιος Παπανδρέου σε ομιλία του: «Μπροστά στην ζωή και τον Θάνατο είμαστε όλοι ίσοι»

Χριστός Ανέστη

Δρ. Νέστορας Μιχαήλ

Support Local Business
   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

spot_img
spot_img