ΑΝΕΡΓΙΑ: Πολλές κενές θέσεις σε ξενοδοχεία

0
753

Στην Κύπρο συμβαίνει το εξής παράδοξο. Αν και είμαστε ένας δημοφιλής προορισμός, δεν έχουμε την ανάλογη τουριστική εκπαίδευση και κουλτούρα. Με τα κιάλια ψάχνουν πλέον οι ξενοδόχοι να προσλάβουν Κύπριους καταρτισμένους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία καθώς το ενδιαφέρον των σπουδαστών έχει στραφεί σε άλλους κλάδους.


Τα τουριστικά επαγγέλματα τα τελευταία χρόνια δεν προσέλκυαν τους Κυπρίους καθώς οι αμοιβές λιγόστεψαν, αλλά και οι συνθήκες εργασίας έγιναν δυσκολότερες.

Ωστόσο, βλέποντας την ανεργία να ανεβαίνει και τα νούμερα του τουρισμού να ευημερούν, πολλοί επιλέγουν την ξενοδοχειακή βιομηχανία ως μια διέξοδο.
Αυτό το κλίμα προσπαθεί να ανατρέψει το Υπουργείο Παιδείας με την ενδυνάμωση των τουριστικών σπουδών, ενώ οι διάφοροι φορείς της τουριστικής βιομηχανίας κάνουν έκκληση ως προς την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης.

«Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι στις τουριστικές επιχειρήσεις ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση των τουριστικών υπηρεσιών λόγω του προσωποπαγούς χαρακτήρα των υπηρεσιών και της άμεσης επαφής με τους πελάτες. Μία επιχείρηση, όσο καλά οργανωμένη και εάν είναι, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική και επιτυχημένη εάν δεν υπάρχει η σωστά καταρτισμένη ομάδα ανθρώπων», επισημαίνει ο πρόεδρος των Διευθυντών του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων Βάσος Κοιλάνης.

Περισσότερα στον «Φιλελεύθερο» που κυκλοφορεί