Αλτρουισμός στο μεγαλείο του απο την Thanos Hotels (συγκεντρωθήκαν 98 μονάδες αίματος)

 Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια εθελοντική αιμοδοσία της Thanos Hotels.


Για δωδέκατη συνεχή χρονιά, η διεύθυνση και το προσωπικό της Thanos Hotels προσήλθαν δείχνοντας ευαισθησία και ανθρωπιά μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά τους.

 Κατά την διάρκεια της αιμοδοσίας συγκεντρωθήκαν 98 μονάδες αίματος

013

THANOS HOTELS

1