Ακάμας και Εφαρμογή του Δικτύου ’’ΦΥΣΗ 2000’’

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν και η ετοιμασία και υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Δικτύου ‘’Φύση 2000’’ σύμφωνα με το κεκτημένο στο τομέα περιβάλλοντος.

του Αντώνη Αντωνίου  Πρόεδρος Ε.Ε. Πάφου, ΔΗ.ΚΟ.  Πρώην Βουλευτής 
του Αντώνη Αντωνίου 
Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ

Στα πλαίσια αυτά, είχαν προκαταρκτικά αναγνωρισθεί και μελετηθεί 43 συνολικά περιοχές σε ολόκληρη την Κύπρο από τις οποίες οι 7 περιοχές βρίσκονταν στα κατεχόμενα και 3 περιοχές στο έδαφος των Βρετανικών βάσεων

Το επόμενο βήμα ήταν η ετοιμασία του εθνικού καταλόγου ο οποίος και θα υποβαλλόταν για μελέτη και αξιολόγηση από τα αρμόδια σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το στάδιο θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι πιο κάτω παράγοντες όπως εξάλλου καθορίζει και η φιλοσοφία της κοινοτικής οδηγίας για το ‘’ Φύση 2000’’:

  1. Η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και η προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

  2. Οι προτεινόμενες περιοχές να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές ευαισθησίες, τις γεωγραφικές αναλογίες αλλά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς (κρατική γη- ιδιωτική περιουσία).

  3. Για τον καθορισμό των ορίων μιας περιοχής καθοριστικός πρέπει να είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την οποία να προηγηθούν διαβουλεύσεις μέχρις ότου υπάρξει κατάληξη στις τελικές προτάσεις.

  4.  Αυτά (όρια περιοχής) πρέπει να εκφράζουν τον προσφορότερο δυνατό συμβιβασμό ο οποίος να επιτρέπει τη διατήρηση των φυσικών τύπων οικοτόπων σε μια περιοχή όπου όμως θα ασκούνται και ανθρώπινες δραστηριότητες .

  5. Η εφαρμογή της οδηγίας δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο σε μια αειφορική ανάπτυξη. Η όλη φιλοσοφία της οδηγίας στηρίζεται στην αμφίδρομη αρχή ότι μια περιοχή δεν μπορεί να προστατευθεί αν δεν χρησιμοποιείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται αν δεν προστατευθεί.

Έχοντας υπόψιν τα πιο πάνω η κυβέρνηση προχώρησε στην πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων για να εξετάσουν και να εισηγηθούν τρόπους ενιαίας διαχείρισης (Διαχειριστικό Σχέδιο) ολόκληρης της περιοχής του Ακάμα, η οποία εμπίπτει μέσα στο Δίκτυο NATURA 2000.

Αρκετά χρόνια πέρασαν από τότε, με διαδοχικές αποφάσεις Υπουργικών Συμβουλίων, χωρίς να υπάρξουν τελικές προτάσεις που θα ικανοποιούσαν περιβαλλοντικές ευαισθησίες και θα επέτρεπαν ανθρώπινες δραστηριότητες για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ιδιοκτητών γης και κατοίκων της περιοχής.

Η περιοχή του Ακάμα είναι μια περιοχή που στο παρελθόν αριθμούσε 22-23 χιλιάδες κατοίκους ενώ σήμερα σε αυτή ζουν μόνο τρεις χιλιάδες άτομα. Η περιοχή έχει υποπέσει σε μαρασμό και μέσα από ορθολογική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να αναζωογονηθεί..

Θα είναι καταστροφικό, αν όχι εγκληματικό, να αναμένουμε άλλες δύο με τρεις δεκαετίες για να καταλήξουμε σε τελικές αποφάσεις.

Από τη στιγμή που το κράτος αδυνατεί να προχωρήσει σε αποζημιώσεις ή ανταλλαγή γης με κρατική περιουσία και δεν αφήνει περιθώρια για μεταφορά συντελεστή δόμησης τότε οι διαβουλεύσεις με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να εντατικοποιηθούν ώστε σύντομα να υπάρξει συμφωνημένη κατάληξη όπως καθορίζει η φιλοσοφία της κοινοτικής οδηγίας για το ‘’ Φύση 2000’’ (διατήρηση/προστασία φυσικών οικοτόπων και αειφόρος ανάπτυξη με άσκηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων).

Αν ληφθούν υπόψη τα πιο πάνω δίνεται η δυνατότητα για προστασία του περιβάλλοντος με μια αειφορική ανάπτυξή στις περιουσίες εκείνες η αξία των οποίων έχει εκμηδενισθεί με τις αποφάσεις για προσωρινή κατάργηση κάθε αναπτυξιακού δικαιώματος