Άνοιξε τα φτερά του για την Αίγυπτο το Νεάπολις

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου υπογράφει Μνημόνιο Συναντίληψης στην Αίγυπτο παρουσία της Υπουργού Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας.

Παρουσία της Υπουργού Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου Dr. Sahar Nasr, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου υπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης με μια από τις πιο σημαντικές παγκοσμίως εταιρείες παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στο χώρο της Μηχανικής , την Engineering Consultants Groups (ECG) , με σκοπό την υποστήριξη και την ενδυνάμωση του University to Work, μιας ιδιαίτερα αξιέπαινης πρωτοβουλίας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των προσόντων αποφοίτων σχολών μηχανικής .

Το Μνημόνιο, εκτός από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών, παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Νεάπολις να συμμετέχουν σε δράσεις της ECG παγκοσμίως καθώς και δυνατότητες σε φοιτητές του University to Work να συμμετέχουν στα προγράμματα του Πανεπιστημίου Νεάπολις με προνομιακούς όρους.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Καθηγητή Παντελή Σκλιά και την Αντιπρόεδρο της ECG  Dr. Nevine Abdelkhalek, υπεύθυνης των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ECG, με τη συμμετοχή του κ. Νικόλαου Σάρλη, Special Projects Advisor του Ομίλου Λεπτός, της κ. Αλίκης Ποτονού, αντιπροσώπου του Πανεπιστημίου Νεάπολις στην Αίγυπτο καθώς και πλήθους επισήμων του Υπουργείου Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας.

Η παρουσία της Υπουργού Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση στην εν λόγω συνεργασία και τις ιδιαίτερα σημαντικές προοπτικές για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Νεάπολις και του University to Work .